Data herhalingscursus 2017/2018

5 September 2017
26 September 2017 Casus oefening.
10 Oktober 2017 Reanimatie/AED
7 November 2017 Kinder EHBO
21 November 2017 Casus oefening.
9 Januari 2018 Vitale fucties en veel voorkomende ziektes .
23 Januari 2018 Jaarvergadering , Verbandleer.
13 Februari 2018 Lezing, onderwerp is nog niet bekend
27 Februari 2018 Vrij in te vullen
3 Maart 2018 Herhaling Reanimatie/AED