Evenementen

Bij veel evenementen is het noodzakelijk of zelfs verplicht om EHBO-ondersteuning te hebben.

Onze vereniging heeft reeds vele jaren ervaring in EHBO-ondersteuning bij evenementen. Onze vereniging is uitgerust met alle noodzakelijke middelen voor de ondersteuning.

Graag willen wij u of uw organisatie van dienst zijn om de gewenste EHBO-ondersteuning te bieden. Dit doen wij tegen zeer redelijke prijzen.

Hieronder vindt u extra informatie welke voor ons van belang zijn om u optimaal te kunnen ondersteunen.

Aanvragen EHBO-ers
Aanvragen voor EHBO-ers bij evenementen kunt u doen door contact op te nemen met ons.

wat is voor ons belangrijke informatie

  • Wie is de organisator (vereniging, stichting, bedrijf, etc.) van het evenement?
  • Wie is de contactpersoon binnen de organisatie en hoe is deze persoon bereikbaar?
  • Wie is de contactpersoon of wat is het meldpunt tijdens het evenement?
  • Waar is het evenement (exacte locatie of gebied (kaart))?
  • Wat is het tijdstip van aanvang en einde? (verwacht u uitloop?)
  • Soort evenement (activiteiten)?
  • Hoeveel deelnemers en bezoekers verwacht u?
  • Mochten er nog bijzonderheden zijn, welke naar uw idee nog extra aandacht verdienen, wilt u die ook vermelden bij uw aanvraag.

Wat hebben wij nog meer nodig

De EHBO-ers dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de EHBO-ers te kunnen beschikken over een rustige, overdekte en van stromend water voorziene behandelplaats. Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
De behandelplaats dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar te zijn
Voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de EHBO) naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn.
Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging van de dienstdoende EHBO-ers.